CỔNG THÔNG TIN TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI Ý KIẾN NGƯỜI DÂN
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH VĨNH LONG

Trang chủ > Phản ánh, Kiến nghị
PHẢN ÁNH TỚI ĐIỆN LỰC VĨNH LONG Tôi ở ấp Hưng Quới, xã Thanh Đức, huy...

Thu gọn


ấp Hưng Quới, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ
TIẾN TRÌNH XỬ LÝ

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Đăng nhập để bình luận