CỔNG THÔNG TIN TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI Ý KIẾN NGƯỜI DÂN
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH VĨNH LONG

Trang chủ > Phản ánh, Kiến nghị
Hộ ông Nguyễn Văn Can ngụ tại đường D8 khóm 3 phường 9, gắng ống thải ...

Thu gọn


28/1 khóm 3 ,phường 9, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
TIẾN TRÌNH XỬ LÝ

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Đăng nhập để bình luận