CỔNG THÔNG TIN TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI Ý KIẾN NGƯỜI DÂN
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH VĨNH LONG

Trang chủ > Phản ánh, Kiến nghị
Nước thải từ xe thu gôm rác liên tiếp 3 ngày đổ trước cửa nơi tôi kinh doa...

Thu gọn


Ấp Mỹ Phú 1, xã Tường Lộc huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long
TIẾN TRÌNH XỬ LÝ

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Đăng nhập để bình luận