CỔNG THÔNG TIN TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI Ý KIẾN NGƯỜI DÂN
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH VĨNH LONG

Trang chủ > Phản ánh, Kiến nghị
ĐƠN PHẢN HỒI VÀ TỐ CÁO *Phản hồi v/v không đồng ý tháo dỡ,di dời hàng...

Thu gọn


Ấp Mỹ Hòa-Xã Hoà Lộc- Huyện Tam Bình- Tỉnh Vĩnh Long
TIẾN TRÌNH XỬ LÝ

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Đăng nhập để bình luận