CỔNG THÔNG TIN TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI Ý KIẾN NGƯỜI DÂN
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH VĨNH LONG

Trang chủ > Phản ánh, Kiến nghị
Ngày 16/9 Vĩnh Long được áp dụng theo nội dung chỉ thị 15, Những ngành...

Thu gọn


18y Nguyễn Thái Học, Phường 1, Vĩnh Long, Việt Nam
TIẾN TRÌNH XỬ LÝ

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Đăng nhập để bình luận