CỔNG THÔNG TIN TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI Ý KIẾN NGƯỜI DÂN
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH VĨNH LONG

Trang chủ > Phản ánh, Kiến nghị
Dich vu công linh vuc bao tro xa hội chổ file đính kèm không đúng với ...

Thu gọn


62/5B, khóm 1, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
TIẾN TRÌNH XỬ LÝ

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Đăng nhập để bình luận