CỔNG THÔNG TIN TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI Ý KIẾN NGƯỜI DÂN
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH VĨNH LONG

Trang chủ > Phản ánh, Kiến nghị
Kính gửi: Lãnh đạo xã lộc Hòa Hiện tại Ấp Phước Yên B, xã Phú Quới đã ...

Thu gọn


Ấp Phước Bình, Xã Lộc Hòa, Long Hồ, Vĩnh Long
TIẾN TRÌNH XỬ LÝ

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Đăng nhập để bình luận