CỔNG THÔNG TIN TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI Ý KIẾN NGƯỜI DÂN
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH VĨNH LONG

Trang chủ > Phản ánh, Kiến nghị
Hiện tại đường Đình, ấp 9, xã Tân Lộc, Huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long ...

Thu gọn


Ấp 9, xã Tân Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, Vietnam
TIẾN TRÌNH XỬ LÝ

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Đăng nhập để bình luận