CỔNG THÔNG TIN TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI Ý KIẾN NGƯỜI DÂN
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH VĨNH LONG

Trang chủ > Phản ánh, Kiến nghị
Kính gởi: ủy ban nhân dân tỉnh VĨNH LONG Tôi tên : Nguyễn Hoàng Anh là...

Thu gọn


Xã Hòa Ninh, Long Hồ, Vĩnh Long.
TIẾN TRÌNH XỬ LÝ

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Đăng nhập để bình luận