CỔNG THÔNG TIN TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI Ý KIẾN NGƯỜI DÂN
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH VĨNH LONG

Trang chủ > Phản ánh, Kiến nghị
Kính gửi chính quyền Vĩnh Long. Do tình hình dịch Covid kéo dài ảnh hưởng việc làm của gia... xem thêm đình

Thu gọn


Ấp Phù Ly 2, xã Đông Bình, Bình Minh Vĩnh Long
TIẾN TRÌNH XỬ LÝ

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Đăng nhập để bình luận