CỔNG THÔNG TIN TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI Ý KIẾN NGƯỜI DÂN
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH VĨNH LONG

Trang chủ > Phản ánh, Kiến nghị
Kính gửi các Cơ quan, Ban ngành Tôi xin phản ánh về tình trạng quy hoạ...

Thu gọn


ấp Mỹ Hạnh xã Chánh An huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long.
TIẾN TRÌNH XỬ LÝ

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Đăng nhập để bình luận