CỔNG THÔNG TIN TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI Ý KIẾN NGƯỜI DÂN
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH VĨNH LONG

Trang chủ > Phản ánh, Kiến nghị
Trộm cắp lấy mất toàn bộ hệ thống nắp cống thoát nước khu vực gầm cầu ...

Thu gọn


20b phó cơ điều, phường 3 thành phố vĩnh long
TIẾN TRÌNH XỬ LÝ

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Đăng nhập để bình luận