CỔNG THÔNG TIN TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI Ý KIẾN NGƯỜI DÂN
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH VĨNH LONG

Trang chủ > Phản ánh, Kiến nghị
Kính gửi: Lãnh đạo xã Phú Quới Hiện tại đoạn đường cặp sông bô kê thuộ...

Thu gọn


Ấp Phước Yên B, Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
TIẾN TRÌNH XỬ LÝ

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Đăng nhập để bình luận