CỔNG THÔNG TIN TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI Ý KIẾN NGƯỜI DÂN
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH VĨNH LONG

Trang chủ > Phản ánh, Kiến nghị
Kính gửi UBND Huyện Mang Thít. Tôi là người dân ở tổ 21 ấp Long Khánh,...

Thu gọn


ấp Long Khánh, Xã Long Mỹ, Huyện Mang Thít
TIẾN TRÌNH XỬ LÝ

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Đăng nhập để bình luận