CỔNG THÔNG TIN TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI Ý KIẾN NGƯỜI DÂN
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH VĨNH LONG

Trang chủ > Phản ánh, Kiến nghị
ĐƠN KHIẾU NẠI *về việc thu hồi, sử dụng đất *

Thu gọn


Ấp Mỹ Hòa - Xã Hoà Lộc - Huyện Tam Bình- Vĩnh Long ( Huyện lộ 41B. Hương lộ Cái Ngang)
TIẾN TRÌNH XỬ LÝ

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Đăng nhập để bình luận