CỔNG THÔNG TIN TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI Ý KIẾN NGƯỜI DÂN
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH VĨNH LONG

Trang chủ > Phản ánh, Kiến nghị
Tôi tên Võ Thành Cường, cư ngụ tại số nhà 18/20 khóm 1 phường 3 TPVL. ...

Thu gọn


18/20, đường Mậu Thân, khóm 1, phường 3, Thàng phố Vĩnh Long
TIẾN TRÌNH XỬ LÝ

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Đăng nhập để bình luận