CỔNG THÔNG TIN TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI Ý KIẾN NGƯỜI DÂN
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH VĨNH LONG

Trang chủ > Phản ánh, Kiến nghị
ĐƠN KHIẾU NẠI *Về việc xử lý phần đất dọc Đường Huyện 40B*

Thu gọn


Ấp Mỹ hòa- Xã hòa Lộc- Huyện Tam Bình - tỉnh Vĩnh Long
TIẾN TRÌNH XỬ LÝ

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Đăng nhập để bình luận